Posted: June 17th, 2021

Rank of Icici Stock Minds

Save Time On Research and Writing
Hire a Pro to Write You a 100% Plagiarism-Free Paper.
Get My Paper

Sheet1 RANK 1 2 3 4 PARTICIPANT NAME COLLEGE NITIN GAJANAN MALUSARE JANARDAN INSTITUTE GIRISH MAHESHKUMAR SAVLANI K S BUSINESS SCHOOL PRATEEK GOVILA BIT MESRA PUNE UNIVERSITY DEPARTMENT OF KISHAN BHATTAD MANAGEMENT SCIENCES (PUMBA) CITY MUMBAI AHMEDABAD RANCHI PUNE PORTFOLIO 1666999. 9 1666553. 6 1666432. 5 1662356. 05 TURNOVER 16935103. 38 19998020 19946293. 4 0 % GAIN 11. 13% 5. 67% 9. 36% 0. 00% Basis highest % change in profit compared to the previous day portfolio COMMENTS REMARKS 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 JIGAR B SHAH SHANTI BUSINESS SCHOOL INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT SAGAR CHOUDHURY (IIM) ISHAN ONKAR TRIVEDI NIRMA INSTITUTE OF MANAGEMENT ANIL KUMAR YADAV IMS GHAZIABAD RAVINDER REDDY IIT – MADRAS (MGMT DEPT) JAY PRAKASH MEHTA KANDIVALI EDUCATION SOCIETY  INDIAN INSTITIUTE OF PARV DHIMAN MANAGEMENT(IIM) LALA LAJPATRAI INSTITUTE OF DHIRAJ KUNDANMAL SONI MANAGEMENT KALPESH RAJPUT B. K.
INSTITUTE OF MANAGEMENT CHETANA’S INSTITUTE OF ROHAN PRAVIN DHUNDUR MANAGEMENT AND RESEARCH PRIYANKA BHIKHABHAI CHAUDHARY INSTITUTE OF PATEL TECHNOLOGY VISHWAKARMA INSTITUTE OF DINOOP HARIDAS NAIR MANAGEMENT PARLE TILAK VIDYALAYA ASSOCIATION INSTITUTE OF VIJAY DALCHAND SOLANKI MANAGEMENT(PTVAIMS) AHMEDABAD ROHTAK AHMEDABAD DELHI CHENNAI MUMBAI KOLKATA MUMBAI AHMEDABAD MUMBAI GANDHINAGAR PUNE 1633101. 34 1630987. 35 1624240. 56 1607499. 08 1603541. 45 1592069. 45 1587710. 2 1583445. 77 1577859. 05 1571068. 17 1569750 1569228. 22 0877028. 01 19601921. 9 18727524. 25 19529775. 94 13647528. 25 17734802. 6 17597289. 8 13905246. 26 8914119. 7 10081802. 57 880898 18632832. 41 11. 75% Mobile Winner – 14. 03. 13 4. 13% 8. 37% -2. 13% 3. 39% 2. 62% 4. 80% 5. 41% 3. 26% 4. 74% 4. 72% 5. 41% 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 MUMBAI 1568526. 09 1558883. 62 1551591. 65 1551477. 36 1548478. 45 1544469. 5 1542588. 9 1540635. 82 1538577. 6 1536670. 52 1536123. 59 1533144. 14 1531809. 2 9199916 19665170. 27 19578787. 6 9171863. 97 10972784 16540805. 5 3318021. 6955868. 33 3697253. 9 10295002. 38 18981106. 07 17478175. 1 13408401. 9 5. 97% 2. 78% 2. 33% 3. 31% 1. 95% 2. 96% 3. 11% 3. 28% 4. 15% 2. 62% 1. 97% 1. 98% 2. 12% JAY VITTHALBHAI SANGANI MARVADI INSTITUTE OF MANAGEMENT RAJKOT SOM LALIT INSTITUTE OF KUSHAL AMIT PARIKH AHMEDABAD MANAGEMENT BIJAL BHARATH SELARKA SRM SCHOOL OF MANAGEMENT CHENNAI DHAVAL RAJENDRA DESAI MUMBAI EDUCATIONAL TRUST (MET) MUMBAI PARIN MARU MUMBAI KJ SOMAYA KETAN POPATBHAI S K PATEL INSTITUTE OF DHAMELIYA MANAGEMENT GANDHINAGAR RONAK JAYSUKH SODHA N.
L. DALMIYA COLLEGE MUMBAI VISHWA VISHWANI SCHOOL OF PREM KUMAR HYDERABAD BUSINESS PRARTHANA CHANDAR UNITED WORLD SCHOOL OF AMIN BUSINESS MUMBAI SYMBIOSIS COLLEGE OF ARTS & GEORGE PARAPUZHA JOB COMMERCE PUNE LALSINGH SANGRAMSINGH S. B PATIL INSTITUTE OF RAJPUT PUNE MANAGEMENT SUDEEPTA SARMA IILM INSTITUTE FOR HIGHER BORUAH DELHI EDUCATION (IILM ) INSTITUTE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT AND RESEARCH (IMDR) AGNEL CHARITIES AGNEL SEVA SANGHA’S FR. C. RODRIGUES INST. OF MANAGEMENT.

STUDIES RUSTOMEJEE BUSINESS SCHOOL DAYANANDA SAGAR ACEDEMY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT MUMBAI INSTITUTE OF MANAGEMENT & RESEARCH GURU NANAK INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (GNIMS) INDIAN INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT (IIKM) AMITY GLOBAL BUSINESS SCHOOL ACCURATE BUSINESS SCHOOL ATHARVA SCHOOL OF BUSINESS NSTITUTE  OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT- INSTITUTE OF FINANCIAL MARKETS (ITM-IFM) RAWAL INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT KIRLOSKAR INSTITUTE OF ADVANCED MANAGEMENT STUDIES CITY COLLEGE INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY PARUL INSTITUTE OF MANAGEMENT INDIAN INSTITIUT OF MANAGEMENT(IIM) MEENAKSHI SUNDARAJAN SCHOOL OF MGMT JAIPURIA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES H. K.
INSTITUTE OF MANAGEMENT, STUDIES& RESEARCH, JOGESHWARI CHRIST COLLEGE 30 DIVYA RANI SINGH PUNE 1530024. 8 1504035. 81 1. 22% 31 32 33 34 35 36 37 38 39 NIKHITA VINAY RANE BHAUMIK KIRTIKUMAR MEHTA SANTOSH KUMAR ANAND PRAKASH YADAV HARMEET HARBINDER ALAG PRAVEEN GANESAN SASANK BANDARUPALLI MD MOHSIN KHAN SNEHAL SHIVAJI SHINDE MUMBAI MUMBAI BANGALORE MUMBAI MUMBAI CHENNAI HYDERABAD DELHI MUMBAI 1529786. 95 1528691. 21 1526535. 5 1526029. 7 1525450 1523362. 3 1522990. 93 1522771. 22 1522282. 7 1514444. 46 0 948645. 9 1174189. 5 0 19633466. 4 7175048. 23 15763374. 15 11326878. 5 1. 99% 0. 00% 1. 83% 2. 37% 2. 29% 1. 56% 1. 53% 0. 94% 0. 54% 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
SAURAV SHARMA PARVEEN GARG ARPAN KUMAR DAS MADHU SUDAN MC SURENDRA BABU GADWALA DIPAK RASIKBHAI KATHROTIYA SHIVANK GOEL DEVIKA RAJU ASHISH RANA BHAVESH HARISH AGARWAL SASWATA GHOSH RAVIPRAKASH RAMSNEHI PRASAD MILAN A THAKKAR NAVEEN KUMAR BHATNAGAR GOVIND PRATAP SINGH MERTIYA BONY KURIAN PUNNOOSE ANSHUL BANSAL ABHISHEK GOYAL SHAIKH MOHD RAMEEZ MUKHTAR KUSHALAPPA B K JABEZ E DANIEL HARDIC VORA VAISAKH E J MUMBAI DELHI PUNE BANGALORE KANPUR BARODA SHILLONG CHENNAI DELHI MUMBAI BANGALORE 1520505. 07 1517381. 9 1516829. 38 1516420. 05 1516038. 59 1515656. 75 1515339. 65 1515279. 58 1515096. 5 1513370. 8 1513242 1513070. 33 1512952. 06 1512904. 4 1512802. 4 1512655. 28 1512567. 22 1512270 1635277. 67 2360833. 43 3211287. 58 2450275. 45 2141875. 73 17414304. 45 0 2676943. 84 0 13356288. 94 99393 6559817. 75 18790067. 43 0 0 9150470. 72 17570914 0 1. 77% 0. 97% 1. 12% 1. 09% 1. 15% 0. 57% 0. 34% 0. 95% 1. 94% 0. 64% 0. 76% 0. 91% -8. 71% 2. 66% 1. 22% 1. 67% 1. 03% 2. 11%
IIPM AHMEDABAD PUNE AMITY GLOBAL BUSINESS SCHOOL INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES DEHRADUN (IMS) JK BUSINESS SCHOOL AMITY GLOBAL BUSINESS SCHOOL IIMB MAHARISHI ARVIND INSTITUTE OF SCIENCE AND MANAGEMENT JSPM’S ABACUS INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT BNMIT BISHOP HEBER COLLEGE IEIBS AKADEMIA REGIONAL INSTITUTE OF COOPERATIVE MANAGEMENT MAHARASHTRA INSTITUTE OF TECHNOLOGIES-SCHOOL OF TELECOM (MIT SOT) GLOBSYN TECHNOLOGIES LTD JAYWANTRAO SAWANT INSTITUTE OF MANAGEMENT RESEARCH SKYLINE BUSINESS SCHOOL CAMP EDUCATION SOCIETY (INSTITUTE OF MANAGEMENT) ATMIYA INSTITUTE OF MANAGEMENT INDIAN INSTITUTE OF PLANNING & MANAGMENT (IIPM, CHATTARPUR) INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT EXCELLENCE DELHI CHENNAI BANGALORE JAIPUR 58 59 60 61 62 PUNE BANGALORE TRICHY MUMBAI BANGALORE 1512104. 65 1511085 1509935 1509755. 86 1509406. 55 0 0 0 2709639. 3 0 1. 10% 0. 91% 0. 99% 2. 31% 1. 00% 63 64 65 66 67 68 69 70
CHANCHAL KANSAL SUBHASIS SAHA PUNAM ANNASO BANDAL SONU SINGHAL RAJESH MAHADEV ANDIRAO PARESH ISHVAR BHAI MITHANI SAMRAT THATIKONDA TWARIT S TARPARA PUNE KOLKATA PUNE DELHI PUNE RAJKOT DELHI BANGALORE 1509405. 94 1509016. 5 1508847 1508597. 32 1508523 1507986. 75 1507803. 6 1507612 1000214. 4 0 0 4107663. 24 0 0 2278392. 99 119175 1. 35% 1. 33% 0. 71% 0. 57% 1. 07% 0. 43% 0. 93% 0. 85% Page 1 Sheet1 71 72 73 74 75 76 POOJA BALU VETAL RAJESH KUMAR PARAG M LATHIYA ASHUTOSH SINGH ARJUN M MAYANK SINHA ST. MIRA’S COLLEGE FOR GIRLS SCHOOL OF COMMUNICATION & MANAGEMENT STUDIES (SCMS) LDRP BENGAL INSTITUTE OF BUSINESS STUDIES(BIBS) ST. JOSEPH’S INSTITUTE OF MANAGEMENT AMITY UNIVERSITY B. P.
PODDAR INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY (BPPIMT) CMS BUSINESS SCHOOL INDIRA INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT FUTURE BUSINESS SCHOOL GREAT LAKES INSTITUTE OF MGMT PUNE KOCHI GANDHINAGAR KOLKATA TRICHY GURGAON 1507374. 25 1507298. 7 1507284. 66 1506689. 12 1506507 1506000 632126. 6 811641 4166933. 75 137269. 44 1051965 334500 0. 49% 0. 49% 0. 78% 0. 65% 0. 49% 0. 52% 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 SANJANA SEN RAHUL NICHANAMETTLA PRATHAMESH DHARMIK MANDALE POOJA SETHI SANTHOSH KUMAR S SUDHANSHU KESHAV MOURYA ANURAG GUPTA RAM MILAN KANNUJIA KOLKATA BANGALORE MUMBAI KOLKATA CHENNAI MUMBAI JALANDHAR DELHI KOLKATA PUNE KOLHAPUR AHMEDABAD KOLKATA DELHI PUNE JALANDHAR TRICHY AHMEDABAD VISNAGAR JAIPUR 1505896. 5 1505846. 1505772 1505472. 76 1505448. 66 1505371 1505182. 5 1505154. 7 1504923. 27 1504847 1504450. 94 1504090. 2 1503889. 46 1502875 1502740. 5 1502332 1502277 1502240. 76 1501853. 5 1501507. 86 1501469. 41 1501321 1501252. 75 1501160 1501127. 4 1501077. 05 1500834. 35 1500709. 1 1500515 0 510517. 1 0 243199 16911647. 35 0 0 0 0 1478127. 6 0 16151721. 7 498939. 5 0 714160 450073. 2 0 17700875. 4 0 448070. 76 1047920. 95 0 51487. 28 418670 1032958. 65 0 0 415179. 6 0 0. 33% 0. 33% 0. 61% 0. 57% 0. 23% 0. 52% 1. 33% 0. 60% 0. 54% 0. 12% 0. 00% 0. 87% 0. 81% 0. 48% 0. 15% 0. 08% 0. 13% 1. 41% 0. 64% 0. 10% 1. 34% 0. 12% 0. 12% 0. 08% -0. 08% 0. 38% 0. 03% 0. 08% 0. 03%
SHRI VISHVESARIYA IMS LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY GAUTAM BUDDHA UNIVERSITY INTERNATIONAL INSTITUTE OF SUKANTA SAHA BUSINESS STUDIES (IIBS) SADHU VASVANI INSTITUTE OF BHUMIKA NIRMAL SONI MANAGEMENT (SVIMS) SANJAY GHODAWAT INSTITUTE SOURABH INANI (SEMINAR II) VARSHIT BIPINBHAI DOSHI NRIMB AMINUR RAHAMAN GAZI NSHM BUSINESS SCHOOL(NBS) ASIA PACIFIC INSTITUTE OF RENU YADAV MANAGEMENT NASIRUDDIN FAKRUDDIN DR. D. Y. PATIL INSTITUTE OF SHAIKH ENGINEERING & TECHNOLOGY APEEJAY INSTITUTE OF ANU THANGRIA MANAGEMENT TECHNICAL CAMPUS MAREDDY INDIAN INSTITIUT OF MARKANDEYULU MANAGEMENT(IIM) INDIAN INSTITIUT OF SIDDHARTH M MANAGEMENT(IIM) NARESH DAHYABHAI VISNAGAR INSTITUTE OF PRAJAPATI MANAGEMENT MEGHA AGARWAL BANASTHALI VIDYAPITH CAMPUS
JAY PRAKASH CHAUDHARY OXFORD COLLEGE OF MANAGEMENT BANGALORE LOKESH DURGESH GHOSAL ITM DOMBIVLI MUMBAI SRN ADARSH COLLEGE OF ASHISH KUMAR MISHRA BANGALORE MANAGEMENT ASHWINI DEVARAJAM SANKA MUMBAI VIVA COLLEGE OF MANAGEMENT INTERNATIONAL MANAGEMENT AMANDEEP SINGH MAINI DELHI INSTITUTE(IMI) RAJ KUMAR GOYAL INSTITUTE FOR ABHISHEK RAI DELHI TECHNOLOGY (RKGIT) VISHAL JALHOTRA DEHRADUN GRAPHIC ERA  UNIVERSITY MONICA SATISH SHARMA ICL COMMERCE COLLEGE VASHI MUMBAI NANDALAL M SIVADAS AMRITA COLLEGE OF MANAGEMENT BANGALORE BABU BANARASI DAS NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT VIDYALANKAR INSTITUTE OF SUSHMA VIJAY GHADGE MANAGEMENT LALIT SONI ST.
KABIR INSTITUTE MANAGEMENT NITU SINHA MERI INSTITUTE MONICA ALLURI NSB KENGUA ASHUTOSH ICFAI BUSINESS SCHOO L(IBS) DILIP MADHUBHAI CENTRE FOR MANAGEMENT STUDIES PRAJAPATI (CMS) SUJITH S KURUP RAI BUSINESS SCHOOL INSTITUTE OF BUSINESS PIYUSH DILIP KHESE MANAGEMENT & RESEARCH (IBMR) TUSHAR GULATI ICFAI BUSINESS SCHOO L(IBS) JAYDEEP PRATAPRAI INDIAN EDUCATION SOCIETY RATHOD INSTITUTE OF MANAGEMENT(IESIMS) INTERNATIONAL SCHOOL OF AVIJIT SAHA BUSINESS JAGANATH SUBRAMANIAN HYDERABAD BUSINESS SCHOOL SOUMYA SUKHMAY NATIONAL INSTITUTE OF CHATTERJEE COOPERATIVE MANAGEMENT (NICM) KALPESH KAILASH SHARMA MDI PRIYANT RAMESHBHAI LADANI OXFORD COLLEGE OF MANAGEMENT YASH YOGESHBHAI SHAH K S BUSINESS SCHOOL 2 DR. GAUR HARI SINGHANIA INSTITUTE PUSHPINDER SINGH PURI OF MANAGEMENT & RESEARCH INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT SASIKANTH BAPATLA (IIM) ABHISHEK MADASSERY FEDERAL INSTITUTE OF SCIENCE & ASHOK TECHNOLOGY(FISAT) RIZVI INSTITUTE OF MANAGEMENT KARAN KIRTI DOSHI STUDIES R. A.
PODAR INSTITUTE OF AKSHIT BAJ MANAGEMENT ACHARYA’S BANGALORE BUSINESS SURI SAI SRIKANTH SCHOOL INDIAN INSTITUTE OF PLANNING AND VIREN PARMAR MANAGEMENT(IIPM) SREE NARAYAN GURUKULAM SHAHANAS PA COLLEGE OF ENGINEERING FABEESH MOHAMED IIPM, KOCHI G SANDEEP GANDHIKOTA BUSINESS SCHOOL DEEPAK HEDDA GARDEN CITY COLLEGE KOLHAPUR INSTITUTE OF VENUGOPAL LALIT DAVDA TECHNOLOGY INSTITUTE OF BUSINESS AND SAISMITA DALAI COMPUTER STUDIES(IBCS ) SOUMITRA KUMAR INDIAN INSTITUTE OF PLANNING & MANDAL MANAGEMENT(IIPM) DIPTI DINESH NADKARNI IEIBS AKADEMIA BLESSINA JEBARAJ JEPPIAR ENGINEER COLLEGE SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS STUTI BANSAL MANAGEMENT (SIBM) INDIAN INSTITUTE OF PLANNING & P SUNIL KUMAR MANAGEMENT(IIPM) JAYAMUKHI INSTITUTE OF GOUTHAM BIJJALA TECHNOLOGICAL SCIENCES DEBASISH BAJ ITM BUSINESS SCHOOL ORIENTAL INSTITUTE OF ANIRUDH MAHESH SANGHI MANAGEMENT VIVEK AGARWALA LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY VELS INSTITUTE OF BUSINESS DASARATHY GANESAN ADMINISTRATION GANESH R NIT DEEPMALA YADAV 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 LUCKNOW MUMBAI AHMEDABAD DELHI BANGALORE KOLKATA AHMEDABAD CHENNAI PUNE HYDERABAD MUMBAI KOLKATA HYDERABAD AHMEDABAD DELHI BANGALORE AHMEDABAD KANPUR KOZHIKODE KOCHI MUMBAI JAIPUR BANGALORE PUNE KOCHI KOCHI HYDERABAD BANGALORE KOLHAPUR BHUBANESHWAR BHUBANESHWAR MUMBAI CHENNAI PUNE HYDERABAD WARANGAL WARANGAL MUMBAI JALANDHAR CHENNAI TRICHY 1500416. 1500306. 63 1500152. 85 1500148 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 Page 2 0 4957494. 14 461163. 8 1164534 0. 04% 0. 75% 0. 01% 0. 59% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00%
Sheet1 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 PREEYAM HIMANSHU TOLIA GOURAV TYAGI INDRAJEET SARKAR MEVISH PANCHAL PIYUSH MANOJ MODHSARAF CHANDNI JITENDRABHAI ZAVERI ABHYUDAY SINGH CHAUHAN FAIZAN KHAN KARTHIK HARIHARAN PRADEEP V SATENDER SINGH RAWAT PRAMOD AGRAWAL HARSH RANJAN ANIRBAN TARUN HAZRA KUNWAR VIKRAM SINGH BHAVIK JAGDISHBHAI BHAVSAR RAHUL VIJAYAKUMAR PRATIK MAHENDRA MANANI BHAGYASHREE SURESH PATIL SAINATH NIVLAKAR VISHAL SINGH JOHNSON BANDI ANKIT ANAND SHUBHAM JAIN ANUBHAV SINGH PADALIYA DHAVAL DEEPCHAND RADHYASHYAM GUPTA AMRITA MAZUMDAR YOGESH HARSHADBHAI PATEL SUJIT P ANUTOSH KUMAR AJEET PRATAP KHANDE NIKET CHANDAK SATYAJIT MAHAPATRO MANJUNATH RA SHREY ARORA GAURAV KAMBLE JOYDEEP DEY PANKAJ RAMESH RAI SURAJ SANJAY TAMHANE RADHE NARAYANDAS RATHI PRANAY VIJETA MUKESHKUMAR GUPTA KISHANKUMAR CHAUDHARY RAJENDER AGGARWAL SAMBHAV GUPTA RAJIV TARASHANKAR MAURYA PATHIK ASHOK DOSHI SACHIN DADABHAU ARGADE NIKUNJKUMAR BIPINCHANDRA GOR ARVIND SINGH NABA KUMAR MEDHI AFSAR TANWEER VIVA COLLEGE OF ARTS,COMMERCE AND SCIENCE ITS GHAZIABAD INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT BHARTIVIDYAPEETH COLLEGE OF MANAGEMENT ALKESH DINESH MODI IMS MUMBAI GHAZIABAD KOLKATA MUMBAI MUMBAI 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1499980. 58 1499898. 8 1499840. 31 1499298. 49 1499240 1498978. 6 1498975. 44 1498765. 1 1498463. 91 1498376. 77 1497879. 7 1497736 1497537. 85 1497026. 1 1496824. 5 1496650 1496525. 13 1496018. 95 1495073. 73 1493679. 6 1491854. 05 1490459 1489680 1487377. 61 1485605. 25 1484849 1483542. 5 1481977. 63 1480659. 65 1480337. 56 1480059. 8 1478627. 88 1478035. 91 1477020. 08 1476154. 24 1475551. 17 1474566. 66 1458569. 63 1455800 1450658. 24 1444595 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 48% -0. 01% 0. 13% -0. 05% 1. 24% 0. 00% 0. 18% 0. 08% -0. 11% 0. 54% 0. 54% 0. 68% 0. 00% 0. 50% -0. 23% 0. 73% -0. 27% 0. 16% 0. 7% -0. 04% -0. 35% 0. 13% 0. 88% -0. 38% 0. 14% 0. 12% 0. 77% -2. 62% -1. 70% 0. 95% 0. 69% 0. 23% 2. 83% -0. 67% -4. 74% -0. 41% 1. 31% -2. 50% -3. 29% -3. 72% RAJKOT R K UNIVERSITY DHARMSINGH DESAI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT(DDIT) NADIAD NARSEEMONJI INSTITUTE OF MUMBAI MANAGEMENT STUDIES (NMIMS) INDIAN INSTITIUT OF INDORE MANAGEMENT(IIM ) VELLORE INSTITUTE OF CHENNAI MANAGEMENT (VIT) GLA UNIVERSITY II MATHURA GLA UNIVERSITY I MATHURA JAIPUR GYANVIHAR INSTITUTE DY PATIL INSTITUTE OF MANAGEMENT MUMBAI BELAPUR SWAMI VIVEKANAND INSTITUTE OF MUMBAI MANAGEMENT STUDIES CHIMANBHAI INSTITUTE OF AHMEDABAD MANAGEMENT CRESENT BUSINESS SCHOOL (B. S.
ABDUR RAHMAN UNIVERSITY) CHENNAI ICFAI BUSINESS SCHOOL SANJAY GHODAWAT INSTITUTE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT INSTITUTE OF INDIA (EDI) JAIPURIA INSTITUTE OF MANAGEMENT NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY(NIT) SCHOOL OF MANAGEMENT, KIIT UNIVERSITY INTERNATIONAL SCHOOL OF INFOMATICS & MANAGEMENT (IIIM ) TRINITY INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES NEW DELHI INSTITUTE OF MANAGEMENT (NDIM) GAHLOT INSTITUTE HERITAGE GROUP OF INSTITUTIONS GANPAT UNIVERSITY XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT BIFM SOCIETY FOR EDUCATION & RESEARCH LYYOD INSTITUTE OF MANAGEMENT INDIRA COLLEGE FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES (FMS) MS RAMAIAH COLLEGE INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT(IRM) ADITYA COLLEGE NSHM BUSINESS SCHOOL(NBS) UNITED BUSINESS SCHOOL SIES COLLEGE OF MANAGEMENT, NERUL D Y PATIL GREATER NOIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY GNVS INSTITUTE OF MANAGEMENT S V INSTITUTE OF MANAGEMENT INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT(IIM) LUCKNOW AMITY BUSINESS SCHOOL DR. G D POL FOUNDATION YMT COLLEGE OF MANAGEMENT FLAME BUSINESS SCHOOL MUMBAI KOLHAPUR AHMEDABAD JAIPUR WARANGAL
BHUBANESHWAR JAIPUR DELHI DELHI MUMBAI KOLKATA AHMEDABAD BHUBANESHWAR DELHI DELHI PUNE DELHI BANGALORE JAIPUR MUMBAI DURGAPUR AHMEDABAD MUMBAI PUNE DELHI MUMBAI KADI DELHI AHMEDABAD MUMBAI PUNE 140773. 02 0 469778. 52 5920537. 72 278734. 9 1516500 0 1806549. 85 603598. 3 3727765. 43 9780 0 1359144. 05 0 427764 0 4693020. 75 4546906. 55 293725 148376. 1 2361056. 9 0 0 6257722. 15 0 0 664855. 8 24198 15104297. 55 14073842. 49 6103274. 4 10377288. 23 14504753. 51 7697288. 85 1796680. 35 19766905. 12 1469829. 15 6301258. 4 0 1486542. 2 15548000 MODERN COLLEGE PUNE NARSEEMONJI INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES HYDERABAD LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY JALANDHAR INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE KOLKATA – IIFT XISS- XAVIER INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE RANCHI SMT.
HIRABEN NANAVATI INSTITUTE OF MANAGEMENT & RESEARCH FOR WOMEN AMRITA SCHOOL OF BUSINESS SANKLP BZ COLLEGE INDIAN INSTITIUT OF MANAGEMENT(IIM) JAGANNATH INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (JIMS) VIVA COLLEGE OF MANAGEMENT JAMNALAL BAJAJ INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES RAJAGIRI SCHOOL OF MANAGEMENT ST FRANCIS INSTITUTE OF MANAGEMENT MODERN INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT JAIPUR ENGINEERING COLLEGE & RESEARCH CENTRE (JECRC) SYDENHAM INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES 200 201 202 203 204 205 206 207 208 NEHA ANIL SONAWANE ASHIS KUMAR NAYAK ANKUR HANUMANDASJI LOYA RAMAKRISHNA REDDY PV ASHISH VATS NILESH KALOJI PATIL CHAITANYA GANDHI ASHISH M THOMAS SAVIO IGNATIUS PEREIRA PUNE COIMBATORE PUNE BANGALORE DELHI MUMBAI MUMBAI KOCHI MUMBAI 1443019. 28 1438403. 49 1421968. 3 1403592. 6 1387933. 23 1382846. 1 1347535. 19 1315017. 23 1232887. 18 7221815. 06 6706791. 4 7983803. 6 15200000 17918166. 91 15326224 18887715. 9 14959391. 89 18177223. 5 -3. 67% -3. 27% -1. 88% -3. 44% -9. 27% -11. 30% -13. 48% -13. 75% -12. 7% Disqualified as Turnover exceeded 2 crore on 13-Mar2013 Disqualified as Turnover exceeded 2 crore on 13-Mar2013 Disqualified as Turnover exceeded 2 crore on 13-Mar2013 Disqualified as Turnover exceeded 2 crore on 14-Mar2013 Disqualified as Turnover exceeded 2 crore on 13-Mar2013 Disqualified as Turnover exceeded 2 crore on 13-Mar2013 Disqualified as Turnover exceeded 2 crore on 14-Mar2013 Disqualified NEHAL MEHUL DOSHI PUNE 2158899. 67 681523032. 99 30. 27% Disqualified INDU RAJ SHARMA JAIPUR 1746172. 62 136730223. 38 3. 01% Disqualified PARIN JAYESH JAIN MUMBAI 1689359. 21 29836586. 33 5. 38% Disqualified MRINAL AGRAWAL ICFAI BUSINESS SCHOOL GURGAON 1652256. 13 1019418. 73 9. 76% Disqualified DIPEN GIRISHBHAI DESAI SJPIM AHMEDABAD 1638720. 53 38609002. 49 5. 92% Disqualified KRATIKA KAPOOR BANASTHALI VIDYAPITH CAMPUS BANASTHALI 1602585. 74 174113219. 86 4. 03% Disqualified AKASH SINGHAL IILM DELHI DELHI 1595289. 76 Page 3 20201491. 1 0. 81% Sheet1 LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF MANAGEMENT DELHI Disqualified as Turnover exceeded 2 crore on 14-Mar2013 Disqualified as Turnover exceeded 2 crore on 13-Mar2013 Disqualified as Turnover exceeded 2 crore on 13-Mar2013 Disqualified as Turnover exceeded 2 crore on 13-Mar2013 Disqualified as Turnover exceeded 2 crore on 13-Mar2013 Disqualified as Turnover exceeded 2 rore on 13-Mar2013 Disqualified as Turnover exceeded 2 crore on 14-Mar2013 Disqualified as Turnover exceeded 2 crore on 13-Mar2013 Disqualified as Turnover exceeded 2 crore on 13-Mar2013 Disqualified as Turnover exceeded 2 crore on 13-Mar2013 Disqualified as Turnover exceeded 2 crore on 13-Mar2013 Disqualified SURBHI BEGWANI 1579115. 33 20629835. 15 2. 46% Disqualified HIMANSHU SHEKHAR BIT MESRA KOLKATA 1548771. 65 85329123. 21 -3. 35% Disqualified SANDEEP KUMAR INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE DELHI (IIFT) 1513222. 8 44599450. 3 8. 38% Disqualified RAHUL SHYAMKUMAR JAIN ICFAI BUSINESS SCHOOL PUNE 1508190. 05 61504026. 95 -6. 39% Disqualified ARUN K IIT – MADRAS ENGG. DEPT
CHENNAI 1501859. 94 57156690. 7 -2. 77% Disqualified DEEPANKAR KSHITIZ EMPI BUSINESS SCHOOL NALANDA INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES DELHI 1497135. 03 69303860. 97 -2. 90% Disqualified SHEIKH HOSSAIN KOLKATA 1477135. 35 24163113. 25 -1. 52% Disqualified KUNTAL DEVESH DAVE SAL INSTITUTE OF MANAGEMENT AHMEDABAD 1447490 29854052. 5 -6. 76% Disqualified GOBIN RANA SONA COLLEGE OF MANAGMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY(IMT) SALEM 1444626. 85 37832292. 25 -1. 46% Disqualified TUSHAR SHARMA MANMOHAN SINGH SIKARWAR GHAZIABAD 1380792. 05 40439282. 21 -3. 78% Disqualified ICFAI BUSINESS SCHOO L(IBS) AHMEDABAD 1064207. 96 111815542. 74 -21. 15% Page 4

Expert paper writers are just a few clicks away

Place an order in 3 easy steps. Takes less than 5 mins.

Calculate the price of your order

You will get a personal manager and a discount.
We'll send you the first draft for approval by at
Total price:
$0.00